Uudet työtehtävät ja taidot ovat tärkeässä roolissa kiertotalouteen siirtymisessä. Kun arvonluonnin tavat ja liiketoiminta muuttuvat, muuttuu myös työn tekeminen. Kiertotaloussiirtymä nähdään myös mahdollisuutena määritellä työ uudelleen.

Hollantilaisen CircleEconomyn tuottama raportti “Jobs and skills in the circular economy” tarkastelee osaamista ja työtehtäviä kiertotaloudessa. Raportissa kuvataan, millaisia mahdollisuuksia kiertotalous tarjoaa, ja kuinka nykyiset työmarkkinat tukevat kiertotalouteen siirtymistä. 

Kiertotalouden työtehtävät tukevat siirtymää kiertotalouteen

Kiertotalouden mukaisia töitä löytyy eri sektoreilta aina teollisuudesta suunnitteluun ja luoviin aloihin, jätehuollosta koulutukseen ja logistiikkaan. Raportissa kiertotalouden mukaiset työt luokitellaan seuraaviin kategorioihin:

  • Kiertotalouden ydintyöt
  • Kiertotalouden mahdollistavat työt
  • Epäsuorat kiertotaloustyöt

Ydintöitä ovat esimerkiksi suoraan materiaalikiertoihin tai tuote-elinkaaren pidentämiseen liittyvät tehtävät. Mahdollistaviin töihin kuuluu esimerkiksi digitalisaation ja suunnittelun tehtäviä, jotka mahdollistavat ydintöiden tekemisen. Epäsuoria kiertotaloustöitä puolestaan ovat esimerkiksi koulutuksen, logistiikan ja julkisen sektorin tarjoama tuki kiertotalouden mahdollistaville töille.

Kiertotalouteen siirtymistä tukevia strategioita

Työvoima on tärkeä kiertotalouden mahdollistava tekijä, joka on jäänyt tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. Jotkin työt voivat jäädä tarpeettomiksi, kun toisaalla uusien työpaikkojen määrä kasvaa. Esimerkiksi raaka-aineiden louhinnasta työpaikkojen uskotaan vähenevän, mutta materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön nähdään vaativan kasvavissa määrin työvoimaa.

Raportin mukaan kiertotalouden mukaiset työt tukevat strategioita, jotka edistävät kiertotaloussiirtymää. Nämä strategiat on koottu DISRUPT-viitekehykseen (vapaasti suomennettu):

  • Digitaalinen teknologia hyödynnettäväksi
  • Ideoi liiketoimintamalli uudelleen
  • Suunnittele tulevaisuutta varten
  • Rerurssien säästäminen ja suojeleminen
  • Uudelleenkäytä jäte resurssina
  • Priorisoi uusiutuvia resursseja
  • Tee yhteistyötä yhteisen arvon luomiseksi

Kiertotalous yksin ei ole avain onneen työmarkkinoilla

Kiertotalouteen siirtyminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita reilumpia ja kestävämpiä työmarkkinoita. Kiertotalouden ja työmarkkinoiden suhdetta on raportin mukaan tärkeä tarkastella, jotta kiertotalouteen siirtyminen tuottaisi myös sosiaalista hyvinvointia ja kiertotalouden työmarkkinat tukisivat ihmisten ja planeetan hyvinvointia.

Tärkeitä osa-alueita, joihin raportti tarjoaa katsauksen ja kehitysehdotuksia ovat koulutus ja uudelleenkoulutus, työtehtävien laatu sekä inklusiiviset työmarkkinat.

Lue lisää ja tutustu raporttiin CircleEconomyn sivuilla tästä linkistä.

CircleEconomy on hollantilainen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tukee kiertotalouden skaalautuvaa soveltamista kaupungeissa ja liiketoiminnassa. Circle Economyn vetämä Circular Jobs -projekti kerää tietoa kiertotalouden mukaisista töistä ja tukee niiden syntymistä. Projektissa työskennellään yhdessä työntekijöiden, työnantajien, julkisen sektorin sekä koulutus- ja tutkimusinstituutioiden kanssa.

Teksti: Anni Paavilainen / Kuva: Miguel Á. Padriñán palvelusta Pexels


Me KIERTO-hankkeessa uskomme, että kiertotalous on tulevaisuudessa ainoa tapa toimia. Kun kiertotalouden mahdollisuudet tunnistaa nyt, edelläkävijöiden menestyksekkääseen matkaan voi vielä hypätä mukaan.

Kiertotaloudesta kasvua -sivustolta löydät maksuttomia asiantuntijapalveluita niin työnantajille kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseen kuin työnhakijoille kiertotalousosaamisen kartuttamiseen. Sivustolta löydät myös inspiroivia kiertotalouden kasvutarinoita, mielenkiintoista tutkimustietoa sekä kiertotaloussanaston. Tilaa myös Kiertotaloudesta kasvua ja kehitystä -uutiskirje (aiemmat kirjeet pääset lukemaan täältä) ja liity mukaan LinkedIn verkostoomme.