Haluatko edistää sosiaalista kestävyyttä Tehdassaaressa?

KIERTO-hanke tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun Tehdassaaressa, yhteistyöyrityksessä Cireco Finlandilla.

Cireco Finlandin vahvuus on aluekehittämisen ja rakentamisen projektinjohto-osaaminen sekä korkeatasoinen kiertotalouden substanssiosaaminen. Vahva yhteistyökumppaniverkosto, mahdollistaa parhaan mahdollisen erityisosaamisen hankkimisen asiakkaalle osana palvelukokonaisuutta. Aluekehityksen suunnittelu- konsultointi- ja koulutuspalvelut ovat asiakkaille räätälöityjä palvelukokonaisuuksia.

Cireco Finland toteuttaa rakentamisessa kansainvälisen Cradle to Cradle Products Innovation Instituten Built Positive -viitekehystä ja periaatteita. Built Positiven tavoitteena on lisätä rakennetun ympäristön materiaalien ja tuotteiden laatua sekä arvoa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Built Positive tähtää neitseellisten ja uusiutumattomien raaka-aineiden käytön sekä jätteiden määrän vähentämiseen, parantaen samalla terveyttä ja hyvinvointia sekä luoden lisäarvoa käyttäjille ja omistajille.

Kiertotalouden ratkaisuille on kasvava kysyntä markkinoilla ja kiertotalouden ratkaisut toimivat merkittävässä roolissa EU:n, kansallisten ja alueellisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kiertotalouden periaatteita ja toimintamalleja halutaan huomioida yhä useammassa aluekehityshankkeessa esimerkiksi seuraavien näkökulmien kautta: resurssien tehokkaampi jakaminen, rakennustuotteiden puhtaus ja myrkyttömyys sekä uudelleenkäyttö ja pitkäikäisyys suunnittelun kautta. Lisäksi kiertotalouden mukainen rakentaminen vähentää merkittävästi rakentamisen päästöjä ja ilmastovaikutuksia sekä kuluttaa vähemmän ympäristöä.

Työkokeilu suoritetaan Cirecon aluekehityshankkeen parissa Nokialla Tehdassaaressa. Alue on uniikki, suomalaisen teollisuushistorian kannalta uraauurtava alue, jossa yhdistyvät kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden, sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Pääset kokeilemaan erilaisia työtehtäviä kiinnostuksen mukaan kiinteistönhuollossa, aluekehittämisessä, projektinjohdossa, sosiaalisen hyvinvoinnin ja tapahtumien tuottamisessa, kiertotalous-agendan toteuttamisen ja vähäpäästöisen rakentamisen edistämisen parissa. Työtehtävien laajuus ja monipuolisuus auttavat sinua oppimaan paljon uusia asioita täysin uudenlaisesta toimialueesta. Opit tekemään oman ajankäytön suhteen tärkeää priorisointia ja itsenäiset työtehtävät opettavat vastuunottamista. Työ innovatiivisessa ympäristössä auttaa käyttämään luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

Työyhteisö on moninainen. Cirecolla on eri ikäisiä ja erilaisen pohjakoulutuksen käyneitä työntekijöitä ja työyhteisö on kansainvälinen. Lisäksi yritys toimii suhteellisen paljon eri kumppaniyritysten ja sidosryhmien kanssa. Työkavereiden tuki on tärkeä arvo ja uudet työntekijät perehdytetään huolellisesti, sekä opastetaan ja autetaan tarpeen mukaan. Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat itseisarvoja. Erilaisuus on rikkaus, jota on pyritty tietoisesti noudattamaan myös rekrytointeja tehdessä.

KIERTO-hankkeen asiakkaana voit käydä myös Kiertotalous työelämätaitona -lyhytkoulutuksen ja KIERTO-hankkeen uraohjaaja on tukenasi koko työkokeilun ajan.

Tarjoamme sinulle:

  • Eturivin paikan kehittää uutta toimialuetta mukavien ja osaavien kollegoiden kanssa yrityksessä, joka toimii sekä kansallisesti, että kansainvälisesti.
  • Cireco on kiertotalouden edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Cirecolla on mahdollista perustaa itselleen omien mielenkiinnon kohteiden mukaan pitkäaikainen työpaikka.

Sinulta toivomme:

  • Oma-aloitteisuutta, positiivista reipasta ja tekevää asennetta, laaja-alaista kiinnostusta asioihin ja urbaanin kaupunkikulttuurin luomiseksi.
  • Työskentely tapahtuu Nokialla Tehdassaaressa. Ajokortti ei ole välttämätön. Työturvakortti, tieturvakortti tai vaihtoehtoisesti hygieniapassi, anniskelupassi katsotaan eduksi.
  • Kaikki aiempi työkokemus katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Motivoitunut ja inspiroitunut hakija on vahvoilla. Täydellisyys ei synny taidolla, se on asennekysymys.
  • Korkeakoulututkinto auttaa suoriutumaan monessa eri työtehtävässä. Tämän hetken resurssipula on erityisesti humanistisen puolen kehittämisessä Tehdassaaressa.

Aikataulu ja kuka voi hakea:

  • Aloitus mahdollisimman pian. Työkokeilujakso on kestoltaan 2-6 kk.
  • Työkokeilun tarkoituksena on, että kokeilujakso johtaisi pysyvään työsuhteeseen. Työpaikkaohjaajan kanssa arvioidaan tarkasti suoriutumista ja ohjataan parhaan mukaan, jotta hakija voi suoriutua tehtävistään parhaalla mahdollisella tavalla, joka johtaisi työsuhteeseen.
  • Työkokeilujakso on suunnattu alle 30-vuotiaille tamperelaisille työttömille työnhakijoille. Työkokeilu räätälöidään yksilöllisesti.

Lisätiedot ja hakeminen:

Aurora Juntunen 4.7. eteenpäin

projektisuunnittelija KIERTO-hanke

Tuija Hyyrynen 1.7. asti

projektisuunnittelija KIERTO-hanke