Tietoa ja koulutusta

Tietoa ja koulutusta -osiostamme löydät linkkejä erilaisiin kiertotalouteen liittyviin koulutuksiin. Tutustu myös alan tutkimustietoon. Osion materiaalia voit hyödyntää kehittämis- ja johtamistyössä yksityisellä ja julkisella sektorilla oletpa sitten opiskelija, työnhakija, yritysjohtaja, julkisten palveluiden kehittäjä tai kiertotalouden asiantuntija.

Tietoa kiertotalouskoulutuksesta

Lyhytkursseja

Sitra on kehittänyt jo päättyneessä hankkeessa yhdessä yli 50 oppilaitoksen, koulutusorganisaation ja yrityksen kanssa kiertotalouden oppimateriaaleja ja kursseja kaikille koulutusasteille ympäri Suomen.

Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille

Talous ja nuoret TAT auttaa nuoria kehittämään talous- ja työelämätaitoja sekä innostumaan yrittäjyydestä. Bisneskursseilla on tarjolla tietoa kiertotaloudesta.

Bisneskurssit kiertotalous

Suomen ympäristöopisto SYKLI rakentaa kestävää tulevaisuutta kouluttamalla osaajia työelämään ja kehittämällä organisaatioiden toimintaa.

Syklin koulutuskalenteri

Työvoimakoulutus

Te-palveluiden sivuilta  löytyy Tampereen alueen työvoimakoulutuksia, joiden avulla voi lisätä omaa kiertotalousosaamistaan. Keväällä 2022 on tulossa ainakin Tampereen yliopiston järjestämä Kiertotalousasiantuntija (KIERTAS) sekä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kautta Vastuullinen verkkokauppa ja digimarkkinointi (ammattitutkinnon osa).

Toisen asteen koulutus

Ammatillisten tutkintojen kuvauksia löytyy ePerusteet -sivustolta. Kiertotalous on jo mukana osassa tutkintoja, esimerkiksi luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa, puutarha-alan perustutkinnossa sekä tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnossa. Ammatillisten tutkintojen perusteet uudistuvat 1.8.2022 ja uudistuksen myötä kaikille perustukinnoille yhteiset ammatilliset, valinnaiset tutkinnonosat muuttuvat. Kaikkiin perustutkintoihin tulee uutena tutkinnonosana Ilmastovastuullinen toiminta.

Tampereen seudun ammattiopisto tarjoaa syksyllä 2022 verkossa liiketalouden perustutkinnon, jonka painopisteenä on kestävä kehitys ja kestävä liiketoiminta.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Omaa osaamistaan voi lisätä joustavasti esimerkiksi jo työnhakijana työllistymistä edistävän palvelun aikana tai palkkatuetulla työjaksolla. Opinnollistamista on mahdollista toteuttaa kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä. Lisätietoja opinnollistamisesta täällä.

KIERTO-hankkeen aikana on kehitetty kaksi kiertotalousosaamista lisäävää osa-tutkintoa, jotka voi suorittaa työpaikalla työskennellen. Hävikin hyödyntäminen ravitsemispalveluissa (15 ops, ravintola- ja cateringalan perustutkinto) luotiin Tampereen evankelis-luterilaisen seurakunnan ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun yhteistyönä.  Kierrätystekstiilin lajittelu (15 ops, tekstiili- ja muotialan perustutkinto) valmistui Nextiili ry:ssä. Osatutkinnot on paikallisesti sovittu Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa mutta niitä on mahdollista opiskella muuallakin sovitusti Tredun kanssa.

Työpaikalla oppimista voi toteuttaa myös muiden lyhytkurssien, osatutkintojen ja tutkintojen avulla, tutkinnosta ja työtehtävistä riippuen.

Korkeakoulutus

Useissa eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on tarjolla tutkintoon johtavia kiertotalouspainotteisia koulutuksia sekä yksittäisiä kursseja. Vaihtoehtoja voi hakea esimerkiksi Opintopolku.fi -hakukoneen kautta (hakusanana käytetty ”kiertotalous”). Alla lisäksi muutama esimerkki eri tutkinnoista:

LUT- yliopisto

Circular Economy -maisteriohjelma

Tampereen yliopisto 

Kiertotalouden sivuaine (CITER)

Hämeen ammattikorkeakoulu

Artenomi (AMK), älykäs ja kestävä muotoilu

Savonia -ammattikorkeakoulu, Varkauden kampus

Insinööri (AMK), energiatekniikka

Kiertotalous.nyt kurssi tarjoaa korkeakoulutasoista opetusta kiertotalouden perusteista. Opintokokonaisuus on toteutettu yhteistyössä LUT Yliopiston, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kiertotalous.nyt opintokokonaisuus on tehty ja suunniteltu yhteistyössä vuonna 2016 avatun Ilmasto.nyt hankkeen kanssa. Kiertotalous.nyt

Alan tutkimusta

  • Kuvituskuva tietokone ja tabletti

Työkaluja kiertotalouden mittaamiseen

Mistä tietää, että organisaatio kulkee aidosti kohti kiertotaloutta? Millaisia työkaluja kiertotalouden mittaamiseen on olemassa? Kiertotalouden mittaaminen on tärkeää, jotta [...]

  • Kuvituskuva, hehkulamppuja rivissä

Seitsemän syytä siirtyä kiertotalouteen

Seitsemän syytä siirtyä kiertotalouteen Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisun mukaan kiertotalous avaa yrityksille kasvun mahdollisuuksia. Julkaisu listaa seitsemän syytä syttyä kiertotaloudesta, [...]