Selkosuomi

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hankkeessa lisätään ihmisten ja yritysten osaamista sekä tietoa kiertotaloudesta. Kiertotalous tarkoittaa taloutta, joka ei perustu uuden tavaran tuottamiselle. Kiertotaloudessa tavaroita korjataan ja kierrätetään, jotta ne eivät päätyisi roskakoriin.

Tavaroita myös vuokrataan, lainataan ja jaetaan muiden kanssa, jotta uutta tavaraa tarvittaisiin vähemmän. Kiertotaloudessa otetaan huomioon ympäristön hyvinvointi.

Kiertotalous on täynnä mahdollisuuksia yrittäjille sekä työnhakijoille. Hankkeessa etsitään ja luodaan kiertotalouden työpaikkoja alle 30-vuotiaille työnhakijoille. Hankkeessa autetaan myös yrityksiä ja yhteisöjä siirtymään kohti kiertotaloutta. Hanketta johtaa Tampereen kaupunki ja hanke toteutetaan Tampereella. Hankkeeseen osallistuvat Ekokumppanit Oy, Nextiili ry, Sopimusvuori ry, Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja TITRY ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Kehittää vaikeasti työllistyvien henkilöiden osaamista työelämässä. Osaamista voidaan kehittää esimerkiksi työpaikoilla.
  2. Auttaa yrityksiä ja yhteisöjä kiertotalouteen liittyvän toiminnan kehittämisessä. Samalla luodaan uusia työpaikkoja.
  3. Lisätä tietoa kiertotaloudesta, yrittäjyydestä ja verkostoitumista. Tehdä kiertotaloudesta kiinnostava ja innostava asia.

Hankkeen asiakasryhmänä ovat alle 30-vuotiaat vaikeasti työllistyvät henkilöt. Asiakkaille tarjotaan uravalmennusta, jossa harjoitellaan työnhakutaitoja. Työnhakutaitoja ovat esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistaminen, työpaikkojen löytäminen sekä työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittaminen. Asiakkaille etsitään kiertotalouden työkokeilupaikkoja. Työkokeilussa asiakas kehittää osaamistaan työpaikalla. Asiakkaille tarjotaan myös valmennusta kiertotaloudesta.

Hankkeen toisena asiakasryhmänä ovat yritykset ja yhteisöt, kuten vapaaehtoisjärjestöt. Hankkeessa lisätään olemassa olevien yritysten kiinnostusta kiertotaloudesta. Hankkeessa tuodaan esille kiertotaloudessa olevia yritys- ja uramahdollisuuksia. Hankkeessa tuetaan uusia kiertotalouden yrittäjiä yritystoiminnan aloittamisessa.

Hanke on yhteydessä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluihin. Työllisyyspalvelut tarjoavat palveluita, joiden avulla osaavat työnhakijat ja työnantajat löytävät toisensa. Projektin työnantajat sijoittuvat seuraaville aloille: tekstiiliteollisuus, ruokahävikki, pakkausmateriaalit, asiakaspalvelu.

Hanke toimii ajalla 1.12.2021 – 31.8.2023.