KIERTO-kartoitus auttaa kehittämään yrityksen toimintaa vastuullisesti ja kestävästi.

KIERTO-kartoitus toimii matalan kynnyksen starttauksena kohti kiertotaloutta. Kartoitus on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille sekä mikroyrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat kehittää toimintaansa yhä kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan.

Maksuton kevytkartoitus sisältää selvityksen yrityksen toiminnasta vastuullisuuden ja kiertotalouden näkökulmista sekä selvityksen pohjalta tehdyt asiantuntijoiden kehitysehdotukset, joita voivat olla esimerkiksi suunnitelma kierrätyksen tehostamiseksi, jatkosuunnitelma yrityksen sivuvirtojen hyödyntämiseksi tai laajemman materiaalikatselmuksen tekeminen hävikin minimoimiseksi ja/tai ympäristöjärjestelmän rakentaminen. KIERTO-kartoitus toteutetaan haastatteluna, joka kestää noin kaksi tuntia. Kehitysehdotusraportti toimitetaan noin 2 viikon kuluessa haastattelusta.

KIERTO-kartoituksen osat:

  • KIERTO-kartoituskyselylomake
  • Esitietolomake

Kohderyhmä:

KIERTO-kartoitusmateriaalit ovat suunnattu kiertotalouden ja kestävän kehityksen asiantuntijoille, jotka pystyvät kartoittamaan yritysten tilaa näistä näkökulmista, tarjoamaan kehitysehdotuksia ja tuottamaan kartoituksesta raportin.

Jos olet kiinnostunut materiaaleista, ota yhteyttä hankkeeseen.

KIERTO-digikartoitus

Sähköisen kyselyn avulla kartoitetaan toiminnan nykytilaa, herätellään ajatuksia kestävyydestä sekä tarjotaan tietoa ja työkaluja oman yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseen. Sähköiseen KIERTO-kartoitukseen pääset tästä.

Kartoituksen lisäksi yritystoiminnan tukipalveluita sivuilla ovat pirkanmaalaisten rahoitusmahdollisuuksien ja yrityspalveluiden esittely sekä listaus ympäristöjärjestelmistä ja -sertifikaateista.

KIERTO-digikartoitus:

  • Sähköinen KIERTO-kartoitus, mikä pitää sisällään myös kehitysehdotuksia toiminnalle

Kohderyhmä:

  • Kaikki kiertotaloudesta, kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta kiinnostuneet yritykset ja yhteisöt


Me KIERTO-hankkeessa uskomme, että kiertotalous on tulevaisuudessa ainoa tapa toimia. Kun kiertotalouden mahdollisuudet tunnistaa nyt, edelläkävijöiden menestyksekkääseen matkaan voi vielä hypätä mukaan.

Kiertotaloudesta kasvua -sivustolta löydät maksuttomia asiantuntijapalveluita niin työnantajille kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseen kuin työnhakijoille kiertotalousosaamisen kartuttamiseen. Sivustolta löydät myös inspiroivia kiertotalouden kasvutarinoita, mielenkiintoista tutkimustietoa sekä kiertotaloussanaston. Tilaa myös Kiertotaloudesta kasvua ja kehitystä -uutiskirje (aiemmat kirjeet pääset lukemaan täältä) ja liity mukaan LinkedIn verkostoomme.