CICAT-hankkeen logo

CICAT2025-tutkimushankkeen politiikkasuositus kutsuu kaikki yhteiskunnan toimijat kiertotalousmurroksen vauhdittamiseen. Siirtyminen lineaaritaloudesta kestävään kiertotalouteen on tehtävä nopeasti, jotta kestävyystavoitteisiin päästään ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta voidaan rakentaa. 

Muutoksen toteuttamiseksi jokaiselta yksilöltä ja organisaatiolta tarvitaan toimijuutta eli tietoisia, aktiivisia ja oma-aloitteisia tekoja.

“Koska organisaatiot ja yhteiskunnat koostuvat yksilöistä, kytkeytyvät kiertotaloustoimijuuden tasot toisiinsa. Vaikutamme näin kiertotalousmurrokseen sekä yksityisissä että ammatillisissa rooleissamme.” – CICAT2025 Politiikkasuositus

Politiikkasuosituksessa kaikki yhteiskunnan toimijat kutsutaan mukaan tekemään muutosta. Lisäksi päätöksentekijöille esitetään seuraavia toimenpiteitä:

  1. Yritysten ja julkisen sektorin kiertotaloussiirtymän tukeminen 
  2. Kiihdyttämön perustaminen kiertotalousmurroksen nopeuttamiseksi 
  3. Kiertotalouden elämäntavan arkistaminen 
  4. Elinikäinen koulutus aktiiviseen kestävyystoimijuuteen 
  5. Auttava puhelin kiertotalouden ratkaisuja hakeville 
  6. Houkutteleva viestiminen kiertotaloudesta

Tutkimuksen taustalla on tieteenaloja yhdistävä kirjallisuuskatsaus sekä haastattelututkimus, johon osallistui kiertotalouden edelläkävijäyritysten johtajia ja kiertotalouden asiantuntijoita eri sidosryhmistä.

Tutustu CICAT2025-hankkeen julkaisuun tästä linkistä.

CICAT2025 Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin -tutkimushanke vauhdittaa siirtymistä kestävään kiertotalouteen ja tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä. Tutustu hankkeen nettisivuihin tästä linkistä.

Teksti: Anni Paavilainen / Kuva: CICAT2025-hanke


Me KIERTO-hankkeessa uskomme, että kiertotalous on tulevaisuudessa ainoa tapa toimia. Kun kiertotalouden mahdollisuudet tunnistaa nyt, edelläkävijöiden menestyksekkääseen matkaan voi vielä hypätä mukaan.

Kiertotaloudesta kasvua -sivustolta löydät maksuttomia asiantuntijapalveluita niin työnantajille kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseen kuin työnhakijoille kiertotalousosaamisen kartuttamiseen. Sivustolta löydät myös inspiroivia kiertotalouden kasvutarinoita, mielenkiintoista tutkimustietoa sekä kiertotaloussanaston. Tilaa myös Kiertotaloudesta kasvua ja kehitystä -uutiskirje (aiemmat kirjeet pääset lukemaan täältä) ja liity mukaan LinkedIn verkostoomme.