Sitran, Teknologiateollisuuden ja Accenturen julkaisema Kiertotalouden pelikirja tarjoaa tukea ja työkaluja teollisuusyritysten liiketoiminnan kehittämiseen kiertotalouden mukaiseksi. Pelikirja perustelee kiertotalouden merkitystä teollisuusyrityksille ja kuvaa, miten sen tarjoamiin mahdollisuuksiin voi tarttua omassa liiketoiminnassa. Laaja pelikirja kattaa eri osa-alueita aina liiketoimintamalleista teknologioihin, vaadittaviin kyvykkyyksiin ja muutoksen toteuttamiseen organisaatiossa.

Kiertotalouden mahdollisuuksiin voi tarttua eri liiketoimintamalleilla

Pelikirjan mukaan nykyiset, lineaariset tuotannon ja suunnittelun tavat jättävät paljon arvoa hyödyntämättä. Epätehokkuuksiin tarttumalla voidaan avata arvonluonnin mahdollisuuksia, jotka muuten voisivat jäädä hyödyntämättä.

Pelikirjaan kuuluu työkaluja, joiden avulla yritys voi kartoittaa kiertotalouden nykytilaa, tunnistaa arvonluonnin mahdollisuuksia ja suunnitella kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Tunnistamalla oman liiketoiminnan hyödyntämättömän arvopotentiaalin yritys voi tarttua kiertotalouden mahdollisuuksiin.

Pelikirjassa kuvataan esimerkkien avulla viisi kiertotalouden liiketoimintamallia, joista jokainen ratkaisee epätehokkuuksia arvoketjun eri vaiheissa. Nämä mallit ovat:

 1. Kiertotalouden mukainen arvoketju
 2. Jakamisalusta
 3. Tuote-elinkaaren pidentäminen 
 4. Materiaalien talteenotto ja kierrätys
 5. Tuote palveluna

Suurin osa kiertotalouden tarjoamista arvonluonnin mahdollisuuksista liittyy tuotteen käyttövaiheeseen. Kiertotaloutta tuotteen käyttövaiheessa tukevat esimerkiksi tuotteen myyminen palveluna, tuotteen korjaaminen ja jakaminen.

Monipuolisia kyvykkyyksiä ja kumppanuuksia

Pelikirja korostaa osaamisten ja kumppanuuksien merkitystä kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kyvykkyyksiä tarvitaan asiakasarvon tuottamiseen, resurssien käsittelyyn sekä organisointiin ja yhteistyöhön. 

Seuraavat organisaation kyvykkyydet listataan tärkeiksi, kun arvoketjua halutaan muuttaa kiertotalouden mukaiseksi:

 1. Asiakkaan tulosta tukeva suunnittelu
 2. Kiertotalouden mukainen suunnittelu
 3. Kierrätetyn tai kierrätettävissä olevan materiaalin hankinta
 4. Tuotteiden tuottaminen, uudelleenvalmistus ja kierrättäminen
 5. Elinkaaripalveluiden ja lopputulosten myyminen
 6. Tuotteiden takaisinotto elinkaaren lopussa
 7. Teknologioiden ja datan hyödyntäminen 
 8. Kumppaniekosysteemin orkestrointi tai koordinointi
 9. Ajattelutapojen muuttaminen ja ohjaaminen

Pelikirja tarjoaa keinoja ja työkaluja keskeisten kyvykkyyksien tunnistamiseksi sekä tunnistettujen aukkojen täydentämiseksi uudella osaamisella. Pelikirja tukee kiertotalouteen siirtymistä auttamalla tunnistamaan myös potentiaalisia kumppaneita, lisäarvoa tuovia teknologioita ja kiertotalousliiketoiminnan rahoitusvaihtoehtoja. Lopussa pureudutaan muutoksen toteuttamiseen omassa organisaatiossa.

Tutustu pelikirjaan ja lue lisää!

Englanninkielisen pelikirjan löydät Teknologiateollisuuden sivuilta tästä linkistä.

Teksti: Anni Paavilainen / Kuva: Pexels.


Me KIERTO-hankkeessa uskomme, että kiertotalous on tulevaisuudessa ainoa tapa toimia. Kun kiertotalouden mahdollisuudet tunnistaa nyt, edelläkävijöiden menestyksekkääseen matkaan voi vielä hypätä mukaan.

Kiertotaloudesta kasvua -sivustolta löydät maksuttomia asiantuntijapalveluita niin työnantajille kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseen kuin työnhakijoille kiertotalousosaamisen kartuttamiseen. Sivustolta löydät myös inspiroivia kiertotalouden kasvutarinoita, mielenkiintoista tutkimustietoa sekä kiertotaloussanaston. Tilaa myös Kiertotaloudesta kasvua ja kehitystä -uutiskirje (aiemmat kirjeet pääset lukemaan täältä) ja liity mukaan LinkedIn verkostoomme.