Kiertotalouteen siirtyminen on suuri muutos, joka edellyttää kaikkien yhteiskunnan toimijoiden osallistumista ja yhteistyötä. Keinot muutoksen toteuttamiseksi eivät ole selviä, ja yhteistyön tiellä on vielä siiloutuneita toimintatapoja ja rakenteita.

Kiertotalouden ekosysteemeistä eli laajoista yhteen kootuista toimijajoukoista on etsitty ratkaisua yhteistyön rakentamiseksi. Ekosysteemiin voi kuulua esimerkiksi yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kolmannen sektorin toimijoita ja viranomaisia. Yhteistyössä ne etsivät ja toteuttavat kiertotalouden mukaisia ratkaisuja

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteistyön mahdollistavia tekijöitä sekä yhteistyön seurauksia.

Tärkeimpiä johtopäätöksiä olivat:

  1. Avoimuus, luottamus ja vuoropuhelu ovat keskeisiä edellytyksiä sekä yhteistyölle että koko ekosysteemin toimimiselle. 
  2. Ekosysteemin koordinoija on avainroolissa yritysten välisen yhteistyön ja ekosysteemin toiminnan mahdollistajana, minkä vuoksi myös koordinoijan toiminnan rahoitus on keskeistä.
  3. Kiertotalouden edistäminen on monille henkilöille ja yrityksille arvovalinta, mikä voi sitouttaa toimijoita ja helpottaa yhteistyön syntymistä. 
  4. Kiertotalouden ekosysteemit voivat olla keskeisiä rakenteita, jotka mahdollistavat kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan toteutumisen ja edistävät kiertotalouteen siirtymistä eri tasoilla. 

Pro gradu -tutkielma perustuu yhdeksälle teemahaastattelulle sekä katsaukseen kiertotalouden ja ekosysteemien tutkimuskirjallisuudesta.

Tutustu koko julkaisuun Tampereen yliopiston Trepo-tietokannasta tästä linkistä.

Paavilainen, Anni (2020). Yritysten välinen yhteistyö kiertotalouden ekosysteemeissä. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto.

Teksti: Anni Paavilainen / Kuva: Pexels


Me KIERTO-hankkeessa uskomme, että kiertotalous on tulevaisuudessa ainoa tapa toimia. Kun kiertotalouden mahdollisuudet tunnistaa nyt, edelläkävijöiden menestyksekkääseen matkaan voi vielä hypätä mukaan.

Kiertotaloudesta kasvua -sivustolta löydät maksuttomia asiantuntijapalveluita niin työnantajille kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseen kuin työnhakijoille kiertotalousosaamisen kartuttamiseen. Sivustolta löydät myös inspiroivia kiertotalouden kasvutarinoita, mielenkiintoista tutkimustietoa sekä kiertotaloussanaston. Tilaa myös Kiertotaloudesta kasvua ja kehitystä -uutiskirje (aiemmat kirjeet pääset lukemaan täältä) ja liity mukaan LinkedIn verkostoomme.