KIERTO–hanke

Kiertotaloudesta kasvua ja uutta osaamista

KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden koordinoima kumppanuushanke, jossa luodaan uutta työtä ja osaamista kiertotalouden ympärille. KIERTO-hanke toteutetaan yhteistyössä osatoteuttajien kanssa. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Ekokumppanit Oy, Nextiili ry, Tampereen Evankelis-Luterilainen seurakuntayhtymä sekä TITRY ry. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on hankkeessa mukana asiantuntijatyöpanoksen kautta. KIERTO-hankkeen kohderyhmänä ovat tamperelaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat, erityisesti nuoret, työttömät työnhakijat, yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä kaupungin eri yksiköt ja päättäjät. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,05 miljoonaa euroa ja sen päärahoittajana toimii Euroopan Sosiaalirahasto. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2019-31.12.2021.

OTA YHTEYTTÄ – JA SAMALLA ASKEL KOHTI KIERTOTALOUTTA!

KIERTO-hanke kehittää uutta työtä ja osaamista kiertotalouden kentälle

KIERTO-hanke edistää kiertotaloutta ja luo uusia työpaikkoja. Luomme uusia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksien kehittämiseen ja työllistymiseen. Lisäksi vastaamme työnantajien muuttuviin työvoiman tarpeisiin nopeasti kehittyvällä kiertotalouden kentällä – erityisesti matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin.

Osatoteuttajat

Katso tarkemmat yhteystiedot

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa (Tykas) työskentelee noin 200 asiantuntijaa palvelemassa tamperelaisia työnhakijoita ja työnantajia.  KIERTO-hankkeessa työllisyys- ja kasvupalveluiden rooli on toimia hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana. Toiminnan fokus on yritys- ja verkostoyhteistyössä sekä osaamisen kehittämisessä. Hankkeessa kehitetään uusia, ajankohtaisia palveluita emo-organisaation palveluvalikoimaan. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden hankehenkilöstön yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

LUE LISÄÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYS- JA KASVUPALVELUISTA

tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen

Ekokumppanit Oy

Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon ympäristöalan asiantuntijayritys, joka tuottaa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa ja yritystoimintaa edistäviä tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalveluita. KIERTO-hankkeessa Ekokumppanit toimivat kestävän kehityksen asiantuntijaroolissa kehittäen mm. koulutuksia ja kiertotaloutta edistäviä palveluita. Ekokumppanien hankehenkilöstön yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

LUE LISÄÄ EKOKUMPPANIEN TOIMINNASTA

Ekokumppanit.fi

Nextiili ry

KIERTO-hankkeessa Nextiili ry tarjoaa muun muassa perusopetusta tekstiilien lajittelusta, tekstiililaaduista ja materiaalien jatkohyödyntämisen mahdollisuuksista sekä verkko-oppimisympäristön ja opintokokonaisuuden tekstiilien lajittelusta. Nextiili ry:n hankehenkilöstön yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

LUE LISÄÄ NEXTIILI-PAJAN TOIMINNASTA

Nextiili.fi

Tampereen Evankelis-Luterilainen seurakuntayhtymä

Tampereella on viisi toiminnallisesti itsenäistä evankelis-luterilaista seurakuntaa, jotka yhdessä muodostavat Tampereen seurakuntayhtymän. KIERTO-hankkeessa Tampereen seurakuntayhtymä kehittää hävikkiruuan jatkokäsittelyn ja -jalostamiseen liittyvää kiertotalouden osaamista erilaisissa oppimisympäristössä toimien. Seurakuntayhtymän hankehenkilöstön yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

LUE LISÄÄ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN TOIMINNASTA

Tampereen seurakunnat: KIERTO-hanke

TITRY ry

Tampereen Lielahdessa sijaitsevan TITRY ry:n tilat pitävät sisällään keskisuuren koneistamon, ompelimon, verkkokaupan lähetyspalvelun ja palvelupakkaamon. KIERTO-hankkeessa TITRY ty edistää kiertotaloutta tarjoamalla tekstiilialan ohjattuja työkokeilujaksoja työttömille työnhakijoille, missä toteutetaan ylijäämä- ja poistomateriaaleista uusia, sarjatuotantoon sopivia tuotteita. TITRY ry:n hankehenkilöstön yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

LUE LISÄÄ TITRYN TOIMINNASTA

Titry.com