KIERTO-hanke

Kiertotaloudesta kasvua ja uutta osaamista

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke, jossa luodaan uutta työtä ja osaamista kiertotalouden ympärille. KIERTO-hanke toteutetaan yhteistyössä osatoteuttajien kanssa. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Ekokumppanit Oy, Nextiili ry, Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Sopimusvuori ry sekä TITRY ry. KIERTO-hankkeen kohderyhmänä ovat tamperelaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat (alle 30-vuotiaat) nuoret työttömät työnhakijat, yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä kaupungin eri yksiköt ja päättäjät. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,09 miljoonaa euroa ja sen päärahoittajana toimii Euroopan Sosiaalirahasto. Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2021-31.8.2023.

OTA YHTEYTTÄ – JA SAMALLA ASKEL KOHTI KIERTOTALOUTTA!

KIERTO-hanke kehittää uutta työtä ja osaamista kiertotalouden kentälle

KIERTO-hanke edistää kiertotaloutta ja luo uusia työpaikkoja. Luomme uusia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksien kehittämiseen ja työllistymiseen. Lisäksi vastaamme työnantajien muuttuviin työvoiman tarpeisiin nopeasti kehittyvällä kiertotalouden kentällä – erityisesti matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin.

Osatoteuttajat

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa (Tykas) työskentelee yli 200 asiantuntijaa palvelemassa tamperelaisia työnhakijoita ja työnantajia.  KIERTO-hankkeessa työllisyys- ja kasvupalvelujen rooli on toimia hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana. Toiminnan fokus on yritys- ja verkostoyhteistyössä sekä osaamisen kehittämisessä. Hankkeessa kehitetään uusia, ajankohtaisia palveluita emo-organisaation palveluvalikoimaan.

LUE LISÄÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYS- JA KASVUPALVELUJEN NETTISIVUILTA 

Ekokumppanit Oy

Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon ympäristöalan asiantuntijayritys, joka tuottaa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa ja yritystoimintaa edistäviä tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalveluita. KIERTO-hankkeessa Ekokumppanit toimii kestävän kehityksen ja kiertotalouden asiantuntijaroolissa kehittäen yritysten, työnhakijoiden ja 3. sektorin osaamista muun muassa pelillistämällä. Lisäksi Ekokumppanit järjestää erilaisia kiertotalousteemaisia tilaisuuksia ja edistää verkoston yhteistyötä.

LUE LISÄÄ EKOKUMPPANIEN NETTISIVUILTA

Nextiili ry

Nextiili ry on tekstiilien lajitteluun ja kierrätykseen erikoistunut yhdistys Lielahdessa. KIERTO-hankkeessa Nextiili toimii oppimisympäristönä ja tiedonjakajana kiertotalousosaamisen edistämiseksi. Nextiili edistää myös yhteistyötä kierrätysmateriaaleja hyödyntävien käsityöläisten ja korjausompelijoiden kanssa sekä toimii tekstiilien kierrätyksen asiantuntijana.

LUE LISÄÄ NEXTIILIN NETTISIVUILTA

Sopimusvuori ry

Sopimusvuori ry:n Työvalmennusyksikkö Hiedanranta toimii Hiedanrannan alueella, jossa painotetaan kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. KIERTO-hankkeessa Sopimusvuori ry:n tavoitteena on kehittää Hiedanrannan alueen toimijoiden yhteistyötä ja kiertotalousosaamista sekä tarjota työkokeilupaikkoja nuorille työnhakijoille. Lisäksi Sopimusvuori ry:n Kartanokahvila Mielihyvin edistää hävikkiruuan hyödyntämistä. Hankkeessa tavoitteena on pilotoida kiertotalouteen liittyvä osatutkinto sekä kehittää Hiedanrannan alueelle kiertotalousopastoimintaa. Kiertotalousoppailta saisi tietoa alueen kiertotaloudesta, yrityksistä sekä kestävän kehityksen suunnitelmista.

LUE LISÄÄ SOPIMUSVUOREN NETTISIVUILTA

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Tampereella on viisi toiminnallisesti itsenäistä evankelis-luterilaista seurakuntaa, jotka yhdessä muodostavat Tampereen seurakuntayhtymän. KIERTO-hankkeessa Tampereen seurakuntayhtymä kehittää hävikkiruuan jatkokäsittelyn ja -jalostamiseen liittyvää kiertotalouden osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä toimien. Lisäksi tavoitteena on kehittää hävikkiruokaravintolakonseptia yhteistyössä verkoston kanssa.

LUE LISÄÄ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN NETTISIVUILTA

TITRY ry

Tampereen Lielahdessa sijaitsevan TITRY ry:n tilat pitävät sisällään keskisuuren koneistamon, ompelimon, verkkokaupan lähetyspalvelun ja palvelupakkaamon. KIERTO-hankkeessa TITRY ry:n  pakkaamossa ja verkkokaupan lähetyspalvelussa edistetään kiertotaloutta etsimällä uusia, ekologisia pakkaus- ja lähetysratkaisuja. Lisäksi tarjotaan pakkausalan ohjattuja työkokeilujaksoja nuorille työnhakijoille.

LUE LISÄÄ TITRYN NETTISIVUILTA

Osatoteuttajien yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta