KIERTO–hanke

Kiertotaloudesta kasvua ja uutta osaamista

KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke, jossa luodaan uutta työtä ja osaamista kiertotalouden ympärille. KIERTO-hanke toteutetaan yhteistyössä osatoteuttajien kanssa. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Ekokumppanit Oy, Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n Nextiili-paja, Tampereen Evankelis-Luterilainen seurakuntayhtymä sekä TITRY ry. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on hankkeessa mukana asiantuntijatyöpanoksen kautta. KIERTO-hankkeen kohderyhmänä ovat tamperelaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät työnhakijat (erityisesti nuoret), yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä kaupungin eri yksiköt. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,05 miljoonaa euroa ja sen päärahoittajana toimii Euroopan Sosiaalirahasto. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2019-31.12.2021.

OTA YHTEYTTÄ – JA SAMALLA ASKEL KOHTI KIERTOTALOUTTA!

KIERTO-hanke kehittää uutta työtä ja osaamista kiertotalouden kentälle

KIERTO-hanke edistää kiertotaloutta ja luo uusia työpaikkoja. Luomme uusia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksien kehittämiseen ja työllistymiseen. Lisäksi vastaamme työnantajien muuttuviin työvoiman tarpeisiin nopeasti kehittyvällä kiertotalouden kentällä – erityisesti matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin.

Osatoteuttajat

Katso tarkemmat yhteystiedot

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa (Tykas) työskentelee n. 200 asiantuntijaa palvelemassa tamperelaisia työnhakijoita ja työnantajia.  KIERTO-hankkeessa työllisyys- ja kasvupalveluitten rooli on toimia hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana. Toiminnan fokus on yritys- ja verkostoyhteistyössä sekä osaamisen kehittämisessä. Hankkeessa kehitetään uusia, ajankohtaisia palveluita emo-organisaation palveluvalikoimaan. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden hankehenkilöstön yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

LUE LISÄÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYS- JA KASVUPALVELUISTA

Tampere.fi: Työllisyyspalvelut

Ekokumppanit Oy

Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon ympäristöalan asiantuntijayritys, joka tuottaa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa ja yritystoimintaa edistäviä tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalveluita. KIERTO-hankkeessa Ekokumppanit toimivat kestävän kehityksen asiantuntijaroolissa kehittäen mm. koulutuksia ja kiertotaloutta edistäviä palveluita. Ekokumppanien hankehenkilöstön yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

LUE LISÄÄ EKOKUMPPANIEN TOIMINNASTA

Ekokumppanit.fi

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry tuottaa kierrätysalan palveluita Pirkanmaan talousalueella. KIERTO-hankkeessa Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n Nextiili-paja tarjoaa mm. perusopetusta tekstiilien lajittelusta, tekstiililaaduista ja materiaalien jatkohyödyntämisen mahdollisuuksista sekä verkko-oppimisympäristön ja opintokokonaisuuden tekstiilien lajittelusta. Nextiili-pajan hankehenkilöstön yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

LUE LISÄÄ NEXTIILI-PAJAN TOIMINNASTA

Nextiili.fi

Tampereen Evankelis-Luterilainen seurakuntayhtymä

Tampereella on viisi toiminnallisesti itsenäistä evankelis-luterilaista seurakuntaa, jotka yhdessä muodostavat Tampereen seurakuntayhtymän. KIERTO-hankkeessa Tampereen seurakuntayhtymä kehittää hävikkiruuan jatkokäsittelyn ja -jalostamiseen liittyvää kiertotalouden osaamista erilaisissa oppimisympäristössä toimien. Seurakuntayhtymän hankehenkilöstön yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

LUE LISÄÄ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN TOIMINNASTA

Tampereen seurakunnat: KIERTO-hanke

TITRY ry

Tampereen Lielahdessa sijaitsevan TITRY ry:n tilat pitävät sisällään keskisuuren koneistamon, ompelimon, verkkokaupan lähetyspalvelun ja palvelupakkaamon. KIERTO-hankkeessa TITRY ty edistää kiertotaloutta tarjoamalla tekstiilialan ohjattuja työkokeilujaksoja työttömille työnhakijoille, missä toteutetaan ylijäämä- ja poistomateriaaleista uusia, sarjatuotantoon sopivia tuotteita. TITRY ry:n hankehenkilöstön yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivulta.

LUE LISÄÄ TITRYN TOIMINNASTA

Titry.com