KIERTO-koulutukset tarjoavat monipuolisesti tietoa kiertotalouden eri mahdollisuuksista

KIERTO-hankkeen aikana on kehitetty erilaisia koulutuksia kiertotalouden ja työn sekä yrittämisen näkökulmasta.

Työnhakija-asiakkaille suunnattu Kiertotalous työelämätaitona -koulutus on noin 6 tunnin kokonaisuus, jossa käydään läpi kiertotalouden ja yleisimpien ympäristöasioiden perusteet sekä tulevaisuuden työelämätaitoja ja työllistymistä kiertotalouden näkökulmasta. Koulutuskokonaisuus on koottuna Moodle- oppimisympäristöön.

Uraohjaus kiertotalouteen on tarkoitettu uraohjausta tekeville ammattilaisille. Koulutuksessa käydään läpi kiertotalouden perusteet ja mitä kiertotalousosaaminen tarkoittaa, kiertotalouden merkitys uraohjauksessa sekä kiertotalouden uramahdollisuudet. Koulutuskokonaisuus on noin kahden tunnin mittainen.

Yritysyhteistyötä tekeville luodussa Kiertotalous yritysyhteistyössä -koulutuksessa käydään läpi kiertotalouden liiketoimintamallit ja kasvualat sekä kiertotalouden merkitys työelämässä ja yritysyhteistyössä. Koulutus kestää noin kaksi tuntia.

Kiertotalouteen liittyvistä, eri oppilaitosten tarjoamista koulutuksista on poimittu listaus tänne.

Hankkeen aikana on järjestetty yhteistyössä myös useita eri koulutuksia, tilaisuuksia ja infoja eri kohderyhmille. Nämä tuotteet on koottu listaksi alle.

Verkostokoulutukset ja -tilaisuudet:

 • Tuotteesta palveluksi kestävästi, tietoa, inspiraatiota ja työkaluja siihen miten yrityksen kannattaa siirtyä tuotepohjaisesta liiketoiminnasta palveluliiketoimintaan
 • Osaamista vastuullisuusviestintään, konkreettisia välineitä ja menetelmiä vastuullisuusviestinnän aloittamiseen ja tekemiseen
 • Minustako kiertotalousyrittäjä? -info, uusinta tietoa, ideoita ja inspiraatiota kiertotalousyrittäjyyden lukuisista mahdollisuuksista
 • Kiertotalous tulevaisuuden työelämätaitona -seminaari, aiheena kiertotalouden merkitys yrityksille kilpailukyvyn, uuden liiketoiminnan ja ympäristön näkökulmista sekä millaista kiertotalousosaamista yrityksissä ja yhteiskunnassa tarvitaan sekä miten eri tavoin osaamista voi hankkia
 • Waste No More -webinaari, käytännön esimerkkejä siitä, miten jätteiden lajittelu, materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys mahdollistavat yrityksille kustannussäästöjä ja vastuullista liiketoimintaa sekä tietoa rakennusmateriaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä
 • Kiertotalous liiketoiminnan kehittäjänä -tilaisuus, kokemusten jakamista kiertotalousyritysten kesken
 • Vastuullisen verkkokaupan suunnittelu ja markkinointi, tietoa vastuullisen verkkokaupan suunnittelusta, toteuttamisesta ja markkinoinnista
 • Kiertotalous -yritykset, Kohtaamisia.live -verkkolähetys, vieraina kaksi pirkanmaalaista kiertotalousyritystä sekä pirkanmaalaisista kiertotalouden mukaisesti toimivista yrityksistä kootun KIERTO 100 -listan esittely

Kohderyhmät:

 • Työnhakijat
 • Asiantuntijat
 • Uraohjausta tekevät
 • Yrittäjät ja yritystoimintaa kehittävät
 • Oppilaitokset
 • Kiertotaloudesta kiinnostuneet


Me KIERTO-hankkeessa uskomme, että kiertotalous on tulevaisuudessa ainoa tapa toimia. Kun kiertotalouden mahdollisuudet tunnistaa nyt, edelläkävijöiden menestyksekkääseen matkaan voi vielä hypätä mukaan.

Kiertotaloudesta kasvua -sivustolta löydät maksuttomia asiantuntijapalveluita niin työnantajille kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseen kuin työnhakijoille kiertotalousosaamisen kartuttamiseen. Sivustolta löydät myös inspiroivia kiertotalouden kasvutarinoita, mielenkiintoista tutkimustietoa sekä kiertotaloussanaston. Tilaa myös Kiertotaloudesta kasvua ja kehitystä -uutiskirje (aiemmat kirjeet pääset lukemaan täältä) ja liity mukaan LinkedIn verkostoomme.