Neljä ihmistä seisoo vierekkäin parvekkeella, taustalla kaupunkimaisema.

Kuvassa vasemmalta Jukka Etu-Seppälä, Ville-Valtteri Pöllänen, Camila Faye ja Elina Peippo.

Ensimmäiset KIERTO-hankkeen koordinoimat KIERTO-agentit ovat aloittaneet työnsä Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden yksikössä. KIERTO-agentit kartoittavat miten kaupungin yksiköissä voidaan tehdä työtä ympäristöystävällisemmin. He tekevät konkreettisia toimia ja parannusehdotuksia arjessa tehtävään työhön. Tämä on yksi keino, jolla vastataan Tampereen kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2030.

KIERTO-agentit syventävät eri yksiköissä jo aloitettua ilmastotyötä entisestään mahdollistamalla lisää tukea ja osaamista kestävän kehityksen arjen tekoihin. Nuorisopalveluiden koordinaattori Elina Peipon mukaan mahdollisuus lisäkäsiin tuli juuri hyvään aikaan.
– Olemme viime vuosien aikana keskittyneet yksikössämme ympäristöasioihin ja tiedostimme tarpeen saada lisää osaamista sekä uutta näkökulmaa työn syventämiseen, Peippo kertoo.

Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluissa on jo aiemmin tehty paljon ympäristöasioiden eteen, mutta niitä ei ole tuotu tarpeeksi näkyville. Tampereen kaupungin nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälän mukaan tehdystä työstä viestiminen sekä kehittämistyön näkyväksi tekeminen on myös tärkeää. Tämän vuoksi liikunta- ja nuorisopalvelut ottivat heti ensimmäisinä kaksi KIERTO-agenttia hankkeen kautta. Ville-Valtteri Pölläsellä on kokemusta viestinnästä ja Camila Fayella on ympäristöosaamista.
– Nyt meillä on kaksi työntekijää, jotka voivat täysin keskittyä ympäristöasioiden parantamiseen ja siitä viestimiseen. Se on meille kuin lottovoitto, Etu-Seppälä sanoo.

Uutta näkökulmaa ilmastotekoihin

KIERTO-agentit tuovat myös paljon kaivattua uutta näkökulmaa. He voivat uusin silmin tarkastella nykyistä tilannetta ja huomioida paremmin asiakkaiden kokemusta. Liikunta- ja nuorisopalveluiden tilojen ja toiminnan asiakkaina ovat kaikenikäiset kuntalaiset, joille halutaan välittää tietoa ilmastoteoista.

Camila Faye odottaa uudelta työltään nykyhetken ympäristökartoituksen tekemistä. Kartoituksessa pääsee tarkastelemaan käytännön tasolla, miten asioita toteutetaan tällä hetkellä ja sen pohjalta lähdetään kehittämään toimintaa. Faye on opiskellut ympäristöpolitiikkaa ja on innoissaan kiertotalouden tuomista mahdollisuuksista.
– Uskon, että kierrättäminen osataan ottaa jo hyvin toiminnassa huomioon, mutta kiertotalous on varmasti uudempi näkökulma, joka kaipaa vielä juurruttamista osaksi arjen työtä, Faye kertoo.

Ville-Valtteri Pölläsellä on kokemusta viestinnän ja markkinoinnin tehtävistä. Hän suuntautui liiketalouden tradenomi opinnoissaan myyntiin ja markkinointiin. Pöllänen odottaa innolla sitä, että voi oppia työn kautta lisää ympäristöasioista.
– Erityisesti minua kiinnostaa ympäristökartoituksen tuloksien työstäminen ja esiintuominen. Sen pohtiminen, että miten eri tavoin tuloksista voidaan viestiä kattavasti sekä asiakkaille että henkilöstölle, Pöllänen sanoo.

KIERTO-agentit näkevät keskinäisen yhteistyön erittäin hedelmällisenä, heidän osaamisensa täydentävät hyvin toisiaan. Ensimmäiset työtehtävät ovat heillä jo tiedossa. Aluksi he lähtevät kartoittamaan liikuntapaikkojen tämänhetkistä tilannetta, työ alkaa maauimalasta ja uimahalleista.

KIERTO-agenteille on tarjolla tukea työn tekemiseen ja oman kiertotalousosaamisensa kehittämiseen. KIERTO-hankkeen valmentaja auttaa ja tarjoaa tietoa koko työjakson ajan. Työpaikalla on myös nimetty ohjaaja tukemassa agenttien työtä.

Puolen vuoden palkkatukijakson yhtenä tavoitteena on luoda liikunta- ja nuorisopalveluiden yksikölle toimintasuunnitelma ympäristöasioiden eteenpäin viemiseksi. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tiedon levittäminen tuovat uudet toimintamallit osaksi arjen työtä. Näin jokainen voi omassa työssään edistää ympäristöasioita.
– Juuri meidän yksiköllemme räätälöity toimintasuunnitelma antaa meille parhaiten sopivia esimerkkejä arjen teoista, joilla saadaan vaikuttavuutta, koordinaattori Elina Peippo sanoo.

Teksti: Merja Häikiö

Kuva: Merja Häikiö

Lue lisää KIERTO-hankkeen maksuttomista työnhakijapalveluista.

Me KIERTO-hankkeessa uskomme, että kiertotalous on tulevaisuudessa ainoa tapa toimia. Kun kiertotalouden mahdollisuudet tunnistaa nyt, edelläkävijöiden menestyksekkääseen matkaan voi vielä hypätä mukaan.

Kiertotaloudesta kasvua -sivustolta löydät maksuttomia asiantuntijapalveluita niin työnantajille kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseen kuin työnhakijoille kiertotalousosaamisen kartuttamiseen. Sivustolta löydät myös inspiroivia kiertotalouden kasvutarinoita, mielenkiintoista tutkimustietoa sekä kiertotaloussanaston. Tilaa myös Kiertotaloudesta kasvua ja kehitystä -uutiskirje ja liity mukaan LinkedIn verkostoomme.